หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เเถลงข่าวจัดงาน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 ตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงานแถลงข่าว “ สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านคมสัน สุวรรณอัมพา ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce