หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เเถลงข่าวจัดงาน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 ตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงานแถลงข่าว “ สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านคมสัน สุวรรณอัมพา ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce