หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายสรนันท์ เศรษฐี กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในฐานะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ณ ห้อง Convention hall ชั้น 2 โรงเเรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce