Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายสรนันท์ เศรษฐี กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในฐานะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ณ ห้อง Convention hall ชั้น 2 โรงเเรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 2020

วันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้า …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศ เเละพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC : Young Entrepreneur Chiangmai Chamber)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจะจัดโครงการอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC : Young Entr …

Read More →

เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการ “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ชิงแชมป์ระดับภูมิภาค” Thailand Inno Biz Champion

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ มาเปิดโอกาสในการพาธุรกิจ ก้าวสู่เวทีระดับประเทศ และเป็นดาว …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!