หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายสรนันท์ เศรษฐี กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในฐานะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ณ ห้อง Convention hall ชั้น 2 โรงเเรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce