หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางและข้อเสนอแนะในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันเกิดจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce