หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางและข้อเสนอแนะในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันเกิดจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce