หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแระชุมวิพากษ์แปนะัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสายพิณ สุคันธา กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563-2565) และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2562 – 2568) ณ ห้องประชุมเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce