หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแระชุมวิพากษ์แปนะัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสายพิณ สุคันธา กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563-2565) และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2562 – 2568) ณ ห้องประชุมเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce