หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนา ” เเนวทางฟื้นฟูกิจการของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ” เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ ให้กับสมาชิกหอการค้าฯ

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดการสัมมนา ในหัวข้อ ” เเนวทางฟื้นฟูกิจการของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ” เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือ การยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการ ให้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พร้อมด้วย นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเกียรติในการกล่าวเปิดสัมมนา , รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร
หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,อาจารย์ ดร.วรธิดา ไชยปะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายสรนันท์ เศรษฐี กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิกหอการค้าฯ , นางสาวพรพิมล ไฝปัน คณะอนุกรรมการเหรัญญิกหอการค้าฯ เเละ
นางสาวปิย์วรา สิริจิตราภรณ์ คณะอนุกรรมการเหรัญญิกหอการค้าฯ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce