หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเร่งฟื้นตัวผู้ประกอบการหลังโควิด-19

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นางสาวกันชกา สุวณิชย์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ , นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้า , นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการรองเลขาธิการเเละผู้ช่วยปฎิคม , นายนพพร ประโยชน์เจริญผล ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายไพฑูรย์ สุวิทย์ศักดานนท์ กรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ” เสริมศักยภาพเเละเร่งการฟื้นตัวของผู้ประกอบการหลังโควิด-19 ด้วยโปรเเกรมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ” ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce