Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเร่งฟื้นตัวผู้ประกอบการหลังโควิด-19

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นางสาวกันชกา สุวณิชย์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ , นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้า , นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการรองเลขาธิการเเละผู้ช่วยปฎิคม , นายนพพร ประโยชน์เจริญผล ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายไพฑูรย์ สุวิทย์ศักดานนท์ กรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ” เสริมศักยภาพเเละเร่งการฟื้นตัวของผู้ประกอบการหลังโควิด-19 ด้วยโปรเเกรมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ” ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce