Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเร่งฟื้นตัวผู้ประกอบการหลังโควิด-19

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นางสาวกันชกา สุวณิชย์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ , นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้า , นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการรองเลขาธิการเเละผู้ช่วยปฎิคม , นายนพพร ประโยชน์เจริญผล ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายไพฑูรย์ สุวิทย์ศักดานนท์ กรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ” เสริมศักยภาพเเละเร่งการฟื้นตัวของผู้ประกอบการหลังโควิด-19 ด้วยโปรเเกรมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ” ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce