Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเร่งฟื้นตัวผู้ประกอบการหลังโควิด-19

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นางสาวกันชกา สุวณิชย์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ , นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้า , นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการรองเลขาธิการเเละผู้ช่วยปฎิคม , นายนพพร ประโยชน์เจริญผล ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายไพฑูรย์ สุวิทย์ศักดานนท์ กรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ” เสริมศักยภาพเเละเร่งการฟื้นตัวของผู้ประกอบการหลังโควิด-19 ด้วยโปรเเกรมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ” ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 69/2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 69/2563 เรื่อง  กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กรพ.ปจ.) ครั้งที่ 2/2563

ในวันที่ 28 กันยายน 2563 นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการรองเลขาธิการและผู้ช่วยปฎิคมหอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมโครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “ CCC Golf 2020 “

ดาวน์โหลดโครงการ CCC Golf 2020 >>PDF DOWNLOAD

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!