หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกเเละหลักแต่งของรองนายกรัฐมนตรีฯ

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกเเละหลักแต่งของรองนายกรัฐมนตรี เเละ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ( นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ) ณ ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce