หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคุณสมบัติ

✅วุฒิการศึกษา จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี (ทุกสาขา)

✅ อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นไป

✅ เพศ ชาย

✅ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Ps,Ai ได้เป็นอย่างดี (พิจารณาเป็นพิเศษ)

✅ เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน มีจิตอาสา

✅ มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และ สรุปผล

✅ มีวุฒิภาวะและความสามารถในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

✅ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาหรือวันหยุดได้

✅ สามารถออกแบบ ตัดต่อ ทำคลิป การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

✅ ใช้สื่อออนไลน์ และสร้าง Connect เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media อาทิเช่น Facebook, Web Site, Line@

เอกสารในการสมัคร

📍 สำเนาบัตรประชาชน

📍 สำเนาทะเบียนบ้าน

📍 สำเนาวุฒิการศึกษา

📍 หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

📍 Resume

📍 รูปถ่าย 1 นิ้ว (1 ใบ)

📍 Portfolio (ถ้ามี)สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

☎️ 053 105038

🌐 cmchamber1977@gmail.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce