หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด Northern Health & Wellness Festival 2022

วันที่ 10 กันยายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด Northern Health & Wellness Festival 2022 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้นำผู้ประกอบการภาคเหนือ มาเชื่อมกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวอันดามัน เจาะกลุ่มตลาดภูเก็ต โดยงาน Northern Health & Wellness Festival 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ภายใต้แนวคิดสุขภาพดี วิถีล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการสุขภาพภาคเหนือ จำนวน 20 กิจการมาร่วมแสดงสินค้าและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ซึ่งจะสอดคล้องกับการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดอันดามันเพิ่มขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นอกจากนี้ ยังได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU 2 ฉบับ เกี่ยวกับคณะทำงานด้านการตลาดจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) ภูเก็ต-เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และด้านธุรกิจบริการสุขภาพ ระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดภูเก็ต และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce