หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้บริหารหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างผู้บริหารหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่
 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce