หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้บริหารหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างผู้บริหารหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่
 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นหนึ่ง ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ยืนหนึ่งในใจ SMEs ไทย💙

8.8 news update for The S1 Project พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เ …

Read More →

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ 🌐🧮 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digital Transformation ✨

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digi …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะหอการค้าไทย-แคนาดา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองประธานกรรมการหอการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ,นายพัลลภ แซ่จิว,นายวรพร …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce