หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “BOT North Open House เปิดโลกการเงินดิจิทัลสู่ภาคเหนือ”

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ในงาน “BOT North Open House เปิดโลกการเงินดิจิทัลสู่ภาคเหนือ”
 
ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจในภูมิภาคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงินและยกระดับธุรกิจในโลกยุคใหม่ให้มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างยั้งยืนในกระแสดิจิทัล ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงวุฒิจากภาคธุรกิจและภาคการเงิน ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นหนึ่ง ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ยืนหนึ่งในใจ SMEs ไทย💙

8.8 news update for The S1 Project พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เ …

Read More →

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ 🌐🧮 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digital Transformation ✨

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digi …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะหอการค้าไทย-แคนาดา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองประธานกรรมการหอการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ,นายพัลลภ แซ่จิว,นายวรพร …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce