หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “BOT North Open House เปิดโลกการเงินดิจิทัลสู่ภาคเหนือ”

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ในงาน “BOT North Open House เปิดโลกการเงินดิจิทัลสู่ภาคเหนือ”
 
ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจในภูมิภาคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงินและยกระดับธุรกิจในโลกยุคใหม่ให้มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างยั้งยืนในกระแสดิจิทัล ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงวุฒิจากภาคธุรกิจและภาคการเงิน ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce