หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และร่วมประชุมหารือด้านการพัฒนาอย่างยังยืนตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy) และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ยังร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางเชียงใหม่-นครราชสีมา โดยสายการบินนกแอร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางระหว่างภาค และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นหนึ่ง ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ยืนหนึ่งในใจ SMEs ไทย💙

8.8 news update for The S1 Project พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เ …

Read More →

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ 🌐🧮 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digital Transformation ✨

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digi …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะหอการค้าไทย-แคนาดา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองประธานกรรมการหอการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ,นายพัลลภ แซ่จิว,นายวรพร …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce