หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และร่วมประชุมหารือด้านการพัฒนาอย่างยังยืนตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy) และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ยังร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางเชียงใหม่-นครราชสีมา โดยสายการบินนกแอร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางระหว่างภาค และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce