หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร Maybank Investment Banking Group

วันที่ 19 กรกฏาคม 2565 นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ และนายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร Maybank Investment Banking Group

เพื่อประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในแนวทางการร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กับ Maybank Investment Banking Group เกี่ยวกับ กิจกรรมในส่วนของในภาคการศึกษา กิจกรรมในส่วนของภาคการลงทุน การที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่จะจัดขึ้นร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นหนึ่ง ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ยืนหนึ่งในใจ SMEs ไทย💙

8.8 news update for The S1 Project พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เ …

Read More →

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ 🌐🧮 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digital Transformation ✨

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digi …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะหอการค้าไทย-แคนาดา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองประธานกรรมการหอการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ,นายพัลลภ แซ่จิว,นายวรพร …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce