หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร Maybank Investment Banking Group

วันที่ 19 กรกฏาคม 2565 นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ และนายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร Maybank Investment Banking Group

เพื่อประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในแนวทางการร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กับ Maybank Investment Banking Group เกี่ยวกับ กิจกรรมในส่วนของในภาคการศึกษา กิจกรรมในส่วนของภาคการลงทุน การที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่จะจัดขึ้นร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce