หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ TCEL และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ TCELและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อความร่วมมือและส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพ Medicopolis ณ ห้องประชุม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ มช.

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce