หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ TCEL และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ TCELและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อความร่วมมือและส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพ Medicopolis ณ ห้องประชุม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ มช.

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

“โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 นิลมังกร แคมเปญ”

“โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 นิลมังกร แคมเปญ”— …

Read More →

“การปิดฉากของศูนย์การค้าเชียงใหม่และการอยู่รอดของ SMEs”

การเปลี่ยนแปลงที่สร้างตำนานให้ชาวเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCC Academy . วันพุธ ที่ 29 …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญร่วมการสัมมนา “Connect North Forum ครั้งที่ 3️”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหอการค้าไทย . ขอเชิญร่วมการสัมมนา “Connect North Forum ครั้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce