Chiang Mai Chamber of Commerce

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานภายใต้โครงการChiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020

     หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดนตรี โดยจัดกิจกรรมการแสดงวงโยธวาธิต หรือ Chiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020

    โดยกำหนดจัดในทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2563 เเละจัดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce