Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานภายใต้โครงการChiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020

     หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดนตรี โดยจัดกิจกรรมการแสดงวงโยธวาธิต หรือ Chiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020

    โดยกำหนดจัดในทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2563 เเละจัดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce