นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยถึงกรณี บริษัท Jaymart ได้ส่งบริษัทลูกคือ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ได้ระดมทุน ICO ซึ่งมีมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ประมาณ 640 ล้านบาท เพื่อระดมทุนต่อสาธารณะด้วยจำนวน Token 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาเสนอขายอยู่ที่ 0.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ Token ซึ่งมองว่านี้เป็นเหมือนการออกคูปองล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าไปใช้บริการด้านต่างๆ ซึ่งนักลงทุนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในด้านความเสี่ยงต่างๆ

นักลงทุนในปัจจุบันนั้น สามารถลงทุนผ่านออนไลน์ได้อย่างเสรี โดยเฉพาะใน Bitcoin และสกุงเงินของชาติอื่นๆ ซึ่งถ้ามีความเสี่ยงใดใดก็ต้องยอมรับผลเองได้ เพราะเป็นการตัดสินใจ การใช้ความรู้ในการลงทุนเอง ถือเป็นการตัดสินใจลงทุนเองในกระดานต่างชาติ

ด้านรัฐมนตีว่าการคลังมองว่า เงินดิจิทัล(คริบโตเคอเรสซี) นั้นเปรียบได้กับการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน เหมือนกับการที่ในอดีตเราใช้ หอย พุดด้วง แต่เงินดิจิทัลที่มีมาในยุคนี้นั้น ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนกันเอง ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นช่องทางการฟอกเงินจากหลายกลุ่มได้ เนื่องจากไม่รู้ว่าใครเป้นผู้ถือบัญชีใดอยู่ ซึ่งหากมีประโยชน์ก็ควรสนับสนุนต่อไป แต่ถ้าไม่มีประโยชน์แถมยังมีความเสี่ยงด้วยก็ต้องมีมาตรการมาควบคุม เพื่อลดผลกระทบที่ตามมา

ที่มา : MGR online 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *