Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“หลักสูตร E-Commerce เพื่อกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้าฝีมือหัตถกรรมของไทยบุกตลาดประเทศจีน”

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผู้ประกอบการกลุ่มสินค้างานฝีมือหัตถกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วม “หลักสูตร E-Commerce เพื่อกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้าฝีมือหัตถกรรมของไทยบุกตลาดประเทศจีน” ในวันที่ 15 และ 16 มกราคม 2561

โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่
http://goo.gl/forms/pfAfTDnEtGOxMusr2 (สำหรับ วันที่ 15 มกราคม 2561)
และ http://goo.gl/forms/c8h8sS2BdXvPv8Am1 (สำหรับ วันที่ 16 มกราคม 2561)

หรือส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมกลับมายังอีเมล์: crossborder2china@gmail.com
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวเบญจมาศ มูลรัตน์ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 080-042-6623

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเเละผลักการจัดการสิ่งเเวดล้อมภูมิทัศน์เเละการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เเละสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) เข้าพบเเนะนำโครงการนวัตกรรมเเบบเปิดฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที …

Read More →

สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด Open Innovation

📣 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด ( Open Innovation …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!