Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“หลักสูตร E-Commerce เพื่อกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้าฝีมือหัตถกรรมของไทยบุกตลาดประเทศจีน”

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผู้ประกอบการกลุ่มสินค้างานฝีมือหัตถกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วม “หลักสูตร E-Commerce เพื่อกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้าฝีมือหัตถกรรมของไทยบุกตลาดประเทศจีน” ในวันที่ 15 และ 16 มกราคม 2561

โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่
http://goo.gl/forms/pfAfTDnEtGOxMusr2 (สำหรับ วันที่ 15 มกราคม 2561)
และ http://goo.gl/forms/c8h8sS2BdXvPv8Am1 (สำหรับ วันที่ 16 มกราคม 2561)

หรือส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมกลับมายังอีเมล์: crossborder2china@gmail.com
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวเบญจมาศ มูลรัตน์ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 080-042-6623

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce