Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“หลักสูตร E-Commerce เพื่อกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้าฝีมือหัตถกรรมของไทยบุกตลาดประเทศจีน”

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผู้ประกอบการกลุ่มสินค้างานฝีมือหัตถกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วม “หลักสูตร E-Commerce เพื่อกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้าฝีมือหัตถกรรมของไทยบุกตลาดประเทศจีน” ในวันที่ 15 และ 16 มกราคม 2561

โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่
http://goo.gl/forms/pfAfTDnEtGOxMusr2 (สำหรับ วันที่ 15 มกราคม 2561)
และ http://goo.gl/forms/c8h8sS2BdXvPv8Am1 (สำหรับ วันที่ 16 มกราคม 2561)

หรือส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมกลับมายังอีเมล์: crossborder2china@gmail.com
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวเบญจมาศ มูลรัตน์ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 080-042-6623

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 66/2563 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2563

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 66/2563 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2563 ​    …

Read More →

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 65/2563 เรื่อง แบงก์ชาติยกเครื่องการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินให้เท่าทันโลกใหม่

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 65/2563 เรื่อง แบงก์ชาติยกเครื่องการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินให้เท่าทันโลกใหม่ …

Read More →

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Voucher)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!