“หลักสูตร E-Commerce เพื่อกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้างานฝีมือของไทยบุกตลาดประเทศจีน”

ด้วยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “หลักสูตร E-Commerce เพื่อกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้างานฝีมือของไทยบุกตลาดประเทศจีน” ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น จังหวัดแพร่

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม โดยสามารถใบลงทะเบียนได้ที่
http://goo.gl/forms/aumOeOtyNygs9Ojn2

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่:-
คุณสุนัตตา โทร. 088-269-5255 ID Line: icezycooly
คุณเบญจมาศ โทร. 080-042-6623 ID Line: 0800426623

*** ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce