Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“หลักสูตร E-Commerce เพื่อกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้างานฝีมือของไทยบุกตลาดประเทศจีน”

ด้วยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “หลักสูตร E-Commerce เพื่อกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้างานฝีมือของไทยบุกตลาดประเทศจีน” ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น จังหวัดแพร่

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม โดยสามารถใบลงทะเบียนได้ที่
http://goo.gl/forms/aumOeOtyNygs9Ojn2

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่:-
คุณสุนัตตา โทร. 088-269-5255 ID Line: icezycooly
คุณเบญจมาศ โทร. 080-042-6623 ID Line: 0800426623

*** ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนแนวทางการจัดตั้งมูลนิธิเชียงใหม่เมืองมรดกโลก

ในวันที่ 6 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่า …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce