สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสํานักงานโยธาและผังเมืองเชียงใหม่

เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขอใช้สื่อสังคอมออนไลน์ เชิญประชาชน ผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในการกำหนดอนาคตของผังภาคเหนือ โดยร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การกำหนด “ร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ” ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง

นวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.ช่องทางการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถ Scan QR CODE ลงทะเบียนได้จากไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้

หรือ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3M6VPhV

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce