สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสํานักงานโยธาและผังเมืองเชียงใหม่

เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขอใช้สื่อสังคอมออนไลน์ เชิญประชาชน ผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในการกำหนดอนาคตของผังภาคเหนือ โดยร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การกำหนด “ร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ” ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง

นวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.ช่องทางการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถ Scan QR CODE ลงทะเบียนได้จากไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้

หรือ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3M6VPhV

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce