Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสํานักงานโยธาและผังเมืองเชียงใหม่

เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขอใช้สื่อสังคอมออนไลน์ เชิญประชาชน ผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในการกำหนดอนาคตของผังภาคเหนือ โดยร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การกำหนด “ร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ” ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง

นวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.ช่องทางการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถ Scan QR CODE ลงทะเบียนได้จากไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้

หรือ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3M6VPhV

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce