Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ส่งออกปี60 ขยายตัวถึง 9.9% สูงสุดในรอบ 6 ปี

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)เปิดเผยถึง การส่งออกทั้งปี 2560 มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 236,694 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราขยายตัวที่ 9.9% สูงสุดในรอบ 6 ปี โดยสินค้าสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนการส่งออก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกี่ยวเนื่องน้ำมัน ยางพารา โทรศัพท์ ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขณะที่การส่งออกไปตลาดสำคัญขยายตัวต่อเนื่องเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะสหรัฐฯ สหภาพยุโรป อาเซียน และจีน ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2560

โดยอัตราการส่งออกในเดือนธันวาคม 2560 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 อยู่ที่ 8.6% หรือคิดเป็นมูลค่า 19,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการส่งออกขยายตัวได้ดีในทุกตลาดสำคัญ โดยเฉพาะตลาดอินเดีย และตลาด CLMV มีมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์  ซึ่งกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 โดยเฉพาะ ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารกระป๋องและแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป มีการขยายตัวในระดับสูงจากด้านราคาเป็นหลัก สำหรับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 โดยสินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ด้านทิศทางการส่งออกในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยประเมินการส่งออกในปี 2561 โต 5-7% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ และการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจในเอเชีย นอกจากนี้ ทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตร และราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเเละผลักการจัดการสิ่งเเวดล้อมภูมิทัศน์เเละการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เเละสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) เข้าพบเเนะนำโครงการนวัตกรรมเเบบเปิดฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที …

Read More →

สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด Open Innovation

📣 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด ( Open Innovation …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!