Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ

📣กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ
กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ “การเตรียมตัวก่อนกู้ สำหรับร้านอาหารไทย” เพื่อให้ความรู้ร้านอาหารในการเตรียมตัวเพื่อขอรับสินเชื่อ
✅ระหว่าง 1-6 มิถุนายน 2564 นี้ สามารถติดตามรับชมทางออนไลน์ ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการ พบกับ สถาบันการเงินพันธมิตร ได้แก่ (1) ธ.กรุงไทย (2) ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) (3) ธ.ออมสิน (4) ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) และ (5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ระหว่างวันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce