สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ

📣กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ
กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ “การเตรียมตัวก่อนกู้ สำหรับร้านอาหารไทย” เพื่อให้ความรู้ร้านอาหารในการเตรียมตัวเพื่อขอรับสินเชื่อ
✅ระหว่าง 1-6 มิถุนายน 2564 นี้ สามารถติดตามรับชมทางออนไลน์ ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการ พบกับ สถาบันการเงินพันธมิตร ได้แก่ (1) ธ.กรุงไทย (2) ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) (3) ธ.ออมสิน (4) ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) และ (5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ระหว่างวันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2564

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce