Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สำนักงานประกันสังคม กำหนดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2561

 

? ข่าวประชาสัมพันธ์

     สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นเเบบเลือกสถานพยาบาลในการบริการทางการเเพทย์ เเละตรวจสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกเเห่ง
?  ตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th หรือผ่าน Application SSO Connect

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ ทางคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ชุดส่งเ …

Read More →

เชิญร่วมงานสัมนา เรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เชิญร่วมงานสัมนา เรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการสนับ …

Read More →

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ”

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ” กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!