Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สัมมนาเพื่อยกระดับภาคธุรกิจโลจิสติกส์ภาคเหนือ สู่ผู้ให้บริการ Smart Logistics มืออาชีพ

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ เข้าร่วมการ “สัมมนาเพื่อยกระดับภาคธุรกิจโลจิสติกส์ภาคเหนือ สู่ผู้ให้บริการ Smart Logistics มืออาชีพ” หัวข้อ “E – Commerce for Smart Logistics” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม Harmonize จังหวัดเชียงใหม่

(รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้)

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณแอม 099-2916249
และสามารถส่งใบสมัครได้ที่
E-mail: adm@cmi-cc.com
Fax 053-241406

#สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce