Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สัมมนาเพื่อยกระดับภาคธุรกิจโลจิสติกส์ภาคเหนือ สู่ผู้ให้บริการ Smart Logistics มืออาชีพ

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ เข้าร่วมการ “สัมมนาเพื่อยกระดับภาคธุรกิจโลจิสติกส์ภาคเหนือ สู่ผู้ให้บริการ Smart Logistics มืออาชีพ” หัวข้อ “E – Commerce for Smart Logistics” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม Harmonize จังหวัดเชียงใหม่

(รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้)

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณแอม 099-2916249
และสามารถส่งใบสมัครได้ที่
E-mail: adm@cmi-cc.com
Fax 053-241406

#สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 66/2563 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2563

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 66/2563 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2563 ​    …

Read More →

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 65/2563 เรื่อง แบงก์ชาติยกเครื่องการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินให้เท่าทันโลกใหม่

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 65/2563 เรื่อง แบงก์ชาติยกเครื่องการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินให้เท่าทันโลกใหม่ …

Read More →

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Voucher)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!