Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application”

จากการดำเนินดครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้กำนดจัดกิจกรรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application” เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างเหมาะสม กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th

หรือ http://www.dbd.go.th/images/relation_pic/Binder1SMENETWORK.pdf

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce