Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application”

จากการดำเนินดครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้กำนดจัดกิจกรรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application” เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างเหมาะสม กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th

หรือ http://www.dbd.go.th/images/relation_pic/Binder1SMENETWORK.pdf

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กรพ.ปจ.) ครั้งที่ 2/2563

ในวันที่ 28 กันยายน 2563 นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการรองเลขาธิการและผู้ช่วยปฎิคมหอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมโครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “ CCC Golf 2020 “

ดาวน์โหลดโครงการ CCC Golf 2020 >>PDF DOWNLOAD

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!