สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application”

จากการดำเนินดครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้กำนดจัดกิจกรรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application” เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างเหมาะสม กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th

หรือ http://www.dbd.go.th/images/relation_pic/Binder1SMENETWORK.pdf

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

“โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 นิลมังกร แคมเปญ”

“โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 นิลมังกร แคมเปญ”— …

Read More →

“การปิดฉากของศูนย์การค้าเชียงใหม่และการอยู่รอดของ SMEs”

การเปลี่ยนแปลงที่สร้างตำนานให้ชาวเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCC Academy . วันพุธ ที่ 29 …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญร่วมการสัมมนา “Connect North Forum ครั้งที่ 3️”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหอการค้าไทย . ขอเชิญร่วมการสัมมนา “Connect North Forum ครั้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce