Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application”

จากการดำเนินดครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้กำนดจัดกิจกรรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application” เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างเหมาะสม กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th

หรือ http://www.dbd.go.th/images/relation_pic/Binder1SMENETWORK.pdf

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce