สัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กำหนดจัดสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect)

🎯🎯 ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565
ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

✅เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้
ผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะการนำงานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาต่อยอดในการประกอบธุรกิจ ใน 5 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย

▶️อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
▶️อุตสาหกรรม Wellness
▶️อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
▶️อุตสาหกรรมก่อสร้าง พลังงาน บรรจุภัณฑ์
▶️อุตสาหกรรมดิจิทัล

ภายในงานพบกับกิจกรรม

▶️การสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้สู่เชิงพาณิชย์ ให้แก่ผู้ประกอบการ
SMEs และประชาชนทั่วไป

▶️กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของคณาจารย์ หรือ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

▶️กิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงความร่วมมือ
และการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
และการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอด
การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์

▶️สัมผัสกับผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ทางสถาบันการศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนำมาจัดแสดง

💥โอกาสดีๆวันเดียวเท่านั้น 💥

⬇️⬇️⬇️
คลิ๊กลงทะเบียน
https://forms.gle/8CfGWpqwt3iVAxiu6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
053 – 304346- 7 / 089 7009970

☎️สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
053 112316 ต่อ 402

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce