Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สัมมนากลยุทธ์เชิงรุกบุกตลาดโอมาน เจาะขุมทรัพย์อาหรับ GCC

สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง (AMEE) ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัด “สัมมนากลยุทธ์เชิงรุกบุกตลาดโอมาน เจาะขุมทรัพย์อาหรับ GCC”  เพื่อส่งเสริมความแข็งแร่งของผู้ประกอบการไทยในการเจาะตลาดการค้าในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกกลาง

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 “UNIT IPC1 Connection” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 ถนนทุ่งโอเต็ล จังหวัดเชียงใหม่

สมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ov2r-75JPhDwmhabQ0OenzdBeSJdwHrp7DDcg3s4YYlCww/viewform                                                                                                ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-7287700 อีเมลล์ contact@ameeorg.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce