Chiang Mai Chamber of Commerce

สัมมนาวิชาการ เรื่อง รวมประเด็นสำคัญ ร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หอการค้าไทย จะมีการถ่ายทอดสดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง รวมประเด็นสำคัญ ร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดห้องประชุมเพื่อรองรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจมาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ส่งคำถามไปพร้อมกัน

สำรองที่นั่งได้ที่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 053 241 404 หรือ 081 882 5559

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 10/2565 โดย สำนักงานคลังจัง …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce