Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สัมมนาวิชาการ เรื่อง รวมประเด็นสำคัญ ร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หอการค้าไทย จะมีการถ่ายทอดสดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง รวมประเด็นสำคัญ ร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดห้องประชุมเพื่อรองรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจมาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ส่งคำถามไปพร้อมกัน

สำรองที่นั่งได้ที่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 053 241 404 หรือ 081 882 5559

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →

หอการค้าฯ จัดเเถลงข่าวเเละลงนามความร่วมมือ CAMT Education Sandbox : Digital Industry Integration ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หอกาค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเช …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce