สัมมนาวิชาการ เรื่อง รวมประเด็นสำคัญ ร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หอการค้าไทย จะมีการถ่ายทอดสดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง รวมประเด็นสำคัญ ร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดห้องประชุมเพื่อรองรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจมาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ส่งคำถามไปพร้อมกัน

สำรองที่นั่งได้ที่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 053 241 404 หรือ 081 882 5559

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce