Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สัมนา”การค้าขายแดนของภาคเหนือของไทยและกลุ่มประเทศ GMS ท่ามกลางเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับกลุ่มอนุภูมิภาค Greater Mekong Subregion (GMS) ในหัวข้อ “การค้าชายแดนของภาคเหนือของไทยและกลุ่มประเทศ GMS ท่ามกลางเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจากคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาบรรยายและเสวนาในประเด็นดังกล่าว

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนในกลุ่ม GMS

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อวิกา โทร 053-931167

อีเมล AwikaB@gmail.com 

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ค่ะ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการสัมมนา)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce