Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สัมนา”การค้าขายแดนของภาคเหนือของไทยและกลุ่มประเทศ GMS ท่ามกลางเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับกลุ่มอนุภูมิภาค Greater Mekong Subregion (GMS) ในหัวข้อ “การค้าชายแดนของภาคเหนือของไทยและกลุ่มประเทศ GMS ท่ามกลางเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจากคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาบรรยายและเสวนาในประเด็นดังกล่าว

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนในกลุ่ม GMS

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อวิกา โทร 053-931167

อีเมล AwikaB@gmail.com 

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ค่ะ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการสัมมนา)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce