Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สัมนา”การค้าขายแดนของภาคเหนือของไทยและกลุ่มประเทศ GMS ท่ามกลางเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับกลุ่มอนุภูมิภาค Greater Mekong Subregion (GMS) ในหัวข้อ “การค้าชายแดนของภาคเหนือของไทยและกลุ่มประเทศ GMS ท่ามกลางเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจากคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาบรรยายและเสวนาในประเด็นดังกล่าว

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนในกลุ่ม GMS

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อวิกา โทร 053-931167

อีเมล AwikaB@gmail.com 

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ค่ะ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการสัมมนา)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce