Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สัมนา”การค้าขายแดนของภาคเหนือของไทยและกลุ่มประเทศ GMS ท่ามกลางเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับกลุ่มอนุภูมิภาค Greater Mekong Subregion (GMS) ในหัวข้อ “การค้าชายแดนของภาคเหนือของไทยและกลุ่มประเทศ GMS ท่ามกลางเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจากคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาบรรยายและเสวนาในประเด็นดังกล่าว

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนในกลุ่ม GMS

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อวิกา โทร 053-931167

อีเมล AwikaB@gmail.com 

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ค่ะ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการสัมมนา)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce