สรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ เดือนตุลาคม 2565

🌟สรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ เดือนตุลาคม 2565🌟

📌ประเด็นสำคัญ
“เศรษฐกิจภาคเหนือ​ปรับดีขึ้น​จากเดือนก่อน จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องเพราะมีช่วงวันหยุดยาว รายได้เกษตรกรขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับตลาดแรงงานปรับดีขึ้น ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลงตามอุปสงค์ต่างประเทศ​”

👉อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบอินโฟกราฟิก ได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib3/NorthernPress_Oct2565.pdf

📂ติดตามฉบับอื่น
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/Pages/Northern_Economy.aspx

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce