สรุปภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนเมษายน 2565 โดยจากธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนเมษายน 2565 โดยจากธนาคารแห่งประเทศไทย
.
🆕🚀 BOT RAT ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.7 : ภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาค เม.ย. 65 ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน จากปัจจัยสนับสนุนชั่วคราวของเทศกาลวันหยุดยาว และมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยประคองการใช้จ่ายได้บ้างในภาคเหนือและใต้ ในภาวะที่ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูง ส่วนด้านความต้องการแรงงานใหม่ลดลง
.
📑📊ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเครื่องชี้เร็ว โดย Download ได้ ตามช่องทางต่อไปนี้
.
1) เอกสารสรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในรูปแบบ Infographic
2) 5-min clip เล่าพัฒนาการเศรษฐกิจภูมิภาคล่าสุด
3) Dashboard แสดงสถิติเครื่องชี้ BOT RAT ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกช่วงเวลาหรือพื้นที่ที่สนใจได้

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce