Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สรุปความคืบหน้าโครงการผลักดันที่สำคัญของ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

        

                                       สรุปความคืบหน้าโครงการผลักดันที่สำคัญของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

 

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในสมัยการบริหารงานสมัยที่ 20-21 ได้เล็งเห็นประเด็นเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือในภาพรวม ที่ได้ผลักดันและ ขอรัฐบาลได้เร่งรัดดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญดังนี้
  1. การผลักดันสนามบินแห่งเดิม และบริเวณโดยรอบ
  2. การผลักดันการก่อสร้างสนามบินใหม่
  3. การผลักดันโครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย
  4. การผลักดันโครงการขนส่งมวลชน

 * อ่านรายละเอียดความคืบหน้าของแต่ละโครงการ                                                                                                          ? คลิก  http://bit.ly/2rIf0GD

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน
และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce