Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สมัครสมาชิกโครงการ “Buy With Confidence : ซื้อด้วยความมั่นใจ” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (อลงค์การมหาชน) ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

**  ข่าวประชาสัมพันธ์  **

     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการ  “Buy With Confidence : ซื้อด้วยความมั่นใจ” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

      โดยผู้ประกอบการที่ส่งอัญมณีมาตรวจที่สถาบันจะได้รับ QR CODE  และ BWC Tag  พร้อมสติ๊กเกอร์โครงการ “Buy With Confidence : ซื้อด้วยความมั่นใจ” เพื่อติดหน้าร้านค้าหรือสถานประกอบการ และเป็นหนึ่งในนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก

 

เอกสารในการสมัคร คลิก‼ 

 ใบสมัครสมาชิกโครงการ

รายละเอียดโครงการ

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce