Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สมัครสมาชิกโครงการ “Buy With Confidence : ซื้อด้วยความมั่นใจ” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (อลงค์การมหาชน) ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

**  ข่าวประชาสัมพันธ์  **

     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการ  “Buy With Confidence : ซื้อด้วยความมั่นใจ” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

      โดยผู้ประกอบการที่ส่งอัญมณีมาตรวจที่สถาบันจะได้รับ QR CODE  และ BWC Tag  พร้อมสติ๊กเกอร์โครงการ “Buy With Confidence : ซื้อด้วยความมั่นใจ” เพื่อติดหน้าร้านค้าหรือสถานประกอบการ และเป็นหนึ่งในนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก

 

เอกสารในการสมัคร คลิก‼ 

 ใบสมัครสมาชิกโครงการ

รายละเอียดโครงการ

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce