สมัครสมาชิกโครงการ “Buy With Confidence : ซื้อด้วยความมั่นใจ” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (อลงค์การมหาชน) ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

**  ข่าวประชาสัมพันธ์  **

     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการ  “Buy With Confidence : ซื้อด้วยความมั่นใจ” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

      โดยผู้ประกอบการที่ส่งอัญมณีมาตรวจที่สถาบันจะได้รับ QR CODE  และ BWC Tag  พร้อมสติ๊กเกอร์โครงการ “Buy With Confidence : ซื้อด้วยความมั่นใจ” เพื่อติดหน้าร้านค้าหรือสถานประกอบการ และเป็นหนึ่งในนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก

 

เอกสารในการสมัคร คลิก‼ 

 ใบสมัครสมาชิกโครงการ

รายละเอียดโครงการ

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce