Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมสัมนา จำนวน 2 หลักสูตร

? สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมสัมนา 2 หลักสูตรดังนี้ หลักสูตรที่ 1 “สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ :TFR 15 เเละร่าง TFRS 16 ” เเละ หลักสูตรที่ 2 “ภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มระบบ”

? จัดขึ้นในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

?  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fapchiangmai.com/

 
 

_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce