Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมสัมนา จำนวน 2 หลักสูตร

? สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมสัมนา 2 หลักสูตรดังนี้ หลักสูตรที่ 1 “สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ :TFR 15 เเละร่าง TFRS 16 ” เเละ หลักสูตรที่ 2 “ภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มระบบ”

? จัดขึ้นในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

?  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fapchiangmai.com/

 
 

_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce