Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สภาวิชาชีพบัญชีฯ สาขาเชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตร “ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างไรให้ไร้ปัญหา” และ “ข้อควรระวังในการปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดอบรมสัมนา จำนวน 2 หลักสูตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรดังนี้

การจัดอบรมสัมมนา

วัน เดือน ปี

หัวข้ออบรมสัมมนา

รายละเอียด

เวลา

27/04/2018

 “ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างไรให้ไร้ปัญหา”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่

ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา

หลักสูตร “ยื่น ภ.ง.ด. 50 อย่างไรให้ไร้ปัญหา

วิทยากรโดย คุณสุรพล วัฒนโยธิน

(สรรพากรพื้นที่เชียงราย)

เวลา 08.30-17.00 น. ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5  โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่

คลิ๊ก++ ใบสมัครพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม++++

สอบถามเพิ่มเติม

โทร.053-944922, 087-1784514

08.30-17.00

28/04/2018

 ข้อควรระวังในการปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา

หลักสูตร “ข้อควรระวังในการปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน”

วิทยากรโดย คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

(กรรมการและนายทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชีฯ)

เวลา 08.30-17.00 น. ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5  โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่

+++คลิ๊ก++ใบสมัครพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม++++

สอบถามเพิ่มเติม

โทร.053-944922,087-1784514

08.30-17.00

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce