อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของไทยยังคงโตต่อเนื่อง ล่าสุด ทอท. เผยยอดผู้โดยสารประจำปี 2560 ตั้งแต่เดือน ม.ค. จนถึง ธ.ค. พบว่าสนามบินหลักของไทยทั้ง 6 แห่ง ในสังกัด ทอท. มียอดผู้โดยสารพุ่งทะลุเกินขีดความสามารถที่รองรับได้จนเข้าขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองที่มียอดผู้โดยสารรวมกันพุ่งทะลุถึง 99.16 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.9% มากที่สุดเป็นประวัติการณ์

โดยปี 2560 ที่ผ่านมา สนามบินหลักของไทยแต่ละแห่งมียอดผู้โดยสาร ดังนี้

• สนามบินสุวรรณภูมิ
ยอดผู้โดยสารล่าสุด 60.86 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 8.9% สามารถรองรับได้จริง 45 ล้านคน เกินขีดความสามารถในการรองรับไปแล้ว 15 ล้านคน

• สนามบินดอนเมือง
ยอดผู้โดยสารล่าสุด 38.29 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 8.8% สามารถรองรับได้จริง 30 ล้านคน เกินขีดความสามารถในการรองรับไปแล้ว 8 ล้านคน

• สนามบินภูเก็ต
ยอดผู้โดยสารล่าสุด 16.85 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 11.6% สามารถรองรับได้จริง 12.5 ล้านคน เกินขีดความสามารถในการรองรับไปแล้ว 4.35 ล้านคน

• สนามบินเชียงใหม่
ยอดผู้โดยสารล่าสุด 10.23 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 8.3% สามารถรองรับได้จริง 8 ล้านคนต่อปี เกินขีดความสามารถในการรองรับไปแล้ว 2 ล้านคน

• สนามบินหาดใหญ่
ยอดผู้โดยสารล่าสุด 4.36 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 9.1 สามารถรองรับได้จริง 2.5 ล้านคนต่อปี เกินขีดความสามารถในการรองรับไปแล้ว 2.5 ล้านคน

#ThailandSkyline
Source: Airports of Thailand (AOT)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *