สนง.อุตสาหกรรมฯ เชิญชวน เกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจฯ เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ”

📢 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🧑🏻‍🌾🧑🏻‍💼👨🏻‍💼ขอเชิญชวน เกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัด
✅ เชียงใหม่
✅ ลำพูน
✅ ลำปาง
✅ แม่ฮ่องสอน

➡️ สมัครเข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ”

📣 ฟรีตลอดโครงการจ้า

📲 ผ่านช่องทางออนไลน์ 
https://forms.gle/abNGRSQFrKaZs8Hv9

‼️เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 5 มิถุนายน 2564

กิจกรรมประกอบไปด้วย

1️⃣ กิจกรรมฝึกอบรมและบ่มเพาะเชิงลึก 4 หลักสูตร จากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่
🔸️หลักสูตรที่ 1 คัดสายพันธุ์กาแฟ ดูแลแปลงปลูกและพัฒนาพื้นที่ให้ได้เครื่องหมาย GI
🔸️หลักสูตรที่ 2 พัฒนาโรงคั่วกาแฟให้ได้มาตรฐานและการเตรียมความพร้อมเพื่อคัดสรรกาแฟคุณภาพ
🔸️หลักสูตรที่ 3 แนะวิธีการปั้น Local Brand สู่ Inter Brand
🔸️หลักสูตรที่ 4 สร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ภายใต้ BCG model

☕️สิทธิพิเศษสำหรับผู้ผ่านการอบรม☕️

2️⃣ มีโอกาสเข้าร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าชั้นนำ พร้อมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับนักลงทุน อาทิเช่น นักลงทุนธุรกิจส่งออก นักลงทุนกลุ่มธุรกิจ Modern trade เป็นต้น

3️⃣ และสร้างเครือข่าย (Networking) ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจกาแฟของภาคเหนือตอนบน 1

📌 สอบถามเพิ่มเติม
📞 064-9946925 (เนส)
📞 086-3614645 (แพท)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce