สถาบันอาหารพร้อมให้บริการ SME ผ่านระบบ BDS

📢📢 สถาบันอาหารพร้อมให้บริการ SME ผ่านระบบ BDS

❗️❗️สถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2565

🔶การให้บริการ อาทิ

✅บริการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ

✅บริการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อยื่นขอเครื่องหมาย อย.

✅บริการให้คำปรึกษาการจัดทำ COA กัญชง กัญชา

✅การรับรองเครื่องหมาย Vegan/Plant-based

✅บริการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐาน HALAL / GHPs /HACCP

✅บริการขออนุญาต อย.

✅บริการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

✅บริการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (TD&HP) และการทวนสอบ

✅และอีกหลากหลายบริการ

📥โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://zhort.link/EyY

☎️สอบถามข้อมูลเพื่อข้อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2422 8688

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce