Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สถาบันอาหารพร้อมให้บริการ SME ผ่านระบบ BDS

📢📢 สถาบันอาหารพร้อมให้บริการ SME ผ่านระบบ BDS

❗️❗️สถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2565

🔶การให้บริการ อาทิ

✅บริการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ

✅บริการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อยื่นขอเครื่องหมาย อย.

✅บริการให้คำปรึกษาการจัดทำ COA กัญชง กัญชา

✅การรับรองเครื่องหมาย Vegan/Plant-based

✅บริการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐาน HALAL / GHPs /HACCP

✅บริการขออนุญาต อย.

✅บริการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

✅บริการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (TD&HP) และการทวนสอบ

✅และอีกหลากหลายบริการ

📥โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://zhort.link/EyY

☎️สอบถามข้อมูลเพื่อข้อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2422 8688

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce