หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคยุโรป

         เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายวโรดม  ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจุลนิตย์  วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ , นายพัลลภ  เเซ่จิว รองประธานหอการค้าฯ , นายวรพรรธน์  ชุติมา  กรรมการเหรัญญิกหอการค้าฯ , นายสันติ  เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายวิศณุ  วิเศษสิงห์  กรรมการเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเเละร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคยุโรป กับทางคณะอธิบดีกรมยุโรป ( นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ ) พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน 19 เชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “พัฒนาผู้ประกอบการในยุค 4.0”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!