ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation Product)

📢 เปิดรับสมัครสำหรับกิจกรรมดีๆ จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม📍ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเขียงใหม่

*สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation Product)* และ*📍 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเปิดตัวโครงการ และสัมมนาในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวังเชียงใหม่

* เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดเป้าหมาย*ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิเช่น*• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่• การเป็นเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังระดับประเทศ• การศึกษาดูงาน success case

🔺 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 5 มีนาคม 2564 งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!🔺 สนใจสมัครสแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ แล้วสมัครได้เลย https://forms.gle/xz6MiJNJsRtMbGhb7สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 080-8588393 ,084-6099632 หรือ cmcreativeinno@gmail.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce