Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation Product)

📢 เปิดรับสมัครสำหรับกิจกรรมดีๆ จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม📍ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเขียงใหม่

*สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation Product)* และ*📍 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเปิดตัวโครงการ และสัมมนาในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวังเชียงใหม่

* เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดเป้าหมาย*ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิเช่น*• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่• การเป็นเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังระดับประเทศ• การศึกษาดูงาน success case

🔺 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 5 มีนาคม 2564 งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!🔺 สนใจสมัครสแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ แล้วสมัครได้เลย https://forms.gle/xz6MiJNJsRtMbGhb7สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 080-8588393 ,084-6099632 หรือ cmcreativeinno@gmail.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce