Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation Product)

📢 เปิดรับสมัครสำหรับกิจกรรมดีๆ จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม📍ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเขียงใหม่

*สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation Product)* และ*📍 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเปิดตัวโครงการ และสัมมนาในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวังเชียงใหม่

* เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดเป้าหมาย*ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิเช่น*• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่• การเป็นเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังระดับประเทศ• การศึกษาดูงาน success case

🔺 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 5 มีนาคม 2564 งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!🔺 สนใจสมัครสแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ แล้วสมัครได้เลย https://forms.gle/xz6MiJNJsRtMbGhb7สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 080-8588393 ,084-6099632 หรือ cmcreativeinno@gmail.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce