Chiang Mai Chamber of Commerce

วีดีโอแนะนำ “โครงการการสร้างผู้ประกอบการ Startup Business กลุ่มผลไม้เศรษฐกิจสำคัญและสินค้าชุมชนคุณภาพสูงสู่ตลาดจีนและเมียนมาร์ ด้วยแนวทาง Smart Logistics ผ่านช่องทางตลาด E-Commerce”

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากขยายธุรกิจของคุณให้ทันสมัยและกว้างขว้างขึ้น ลองทำรู้จักกับโครงการดีดีแบบนี้ หอการค้าเฃื่อว่าโครงการนี้จะสามารถต่อยอดธุรกิจของทุกท่านได้อย่างมากแน่นอน

วีดีโอแนะนำ “โครงการการสร้างผู้ประกอบการ Startup Business กลุ่มผลไม้เศรษฐกิจสำคัญและสินค้าชุมชนคุณภาพสูงสู่ตลาดจีนและเมียนมาร์ ด้วยแนวทาง Smart Logistics ผ่านช่องทางตลาด E-Commerce”
หรือ http://www.youtube.com/watch?v=8snD7nYog80&feature=youtu.be

โดย อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
สังกัด วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce