Chiang Mai Chamber of Commerce

เปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC CARD

“เปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC CARD”
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตร APEC เป็นผ่านระบบ online เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
โดยสามารถศึกษาข้อมูลการสมัครและทำการสมัครได้ที่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce