Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC CARD

“เปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC CARD”
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตร APEC เป็นผ่านระบบ online เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
โดยสามารถศึกษาข้อมูลการสมัครและทำการสมัครได้ที่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce