Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC CARD

“เปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC CARD”
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตร APEC เป็นผ่านระบบ online เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
โดยสามารถศึกษาข้อมูลการสมัครและทำการสมัครได้ที่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce