Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC CARD

“เปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC CARD”
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตร APEC เป็นผ่านระบบ online เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
โดยสามารถศึกษาข้อมูลการสมัครและทำการสมัครได้ที่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัด​เชียงใหม่​ ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 26 มกราคม 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าฯ ครั้งที่ 21/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค …

Read More →

เปิดรับคำขอยื่นกูสินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3

🔊ข่าวดี เปิดรับคำขอยื่นกู้สินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3🎯สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น 💸 …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!