วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดูษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม, ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม และสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่ http://www.camt.cmu.ac.th/th/

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

“โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 นิลมังกร แคมเปญ”

“โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 นิลมังกร แคมเปญ”— …

Read More →

“การปิดฉากของศูนย์การค้าเชียงใหม่และการอยู่รอดของ SMEs”

การเปลี่ยนแปลงที่สร้างตำนานให้ชาวเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCC Academy . วันพุธ ที่ 29 …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญร่วมการสัมมนา “Connect North Forum ครั้งที่ 3️”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหอการค้าไทย . ขอเชิญร่วมการสัมมนา “Connect North Forum ครั้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce