วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10

📣 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10 โดยมีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 เดือน เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันพระปกเกล้า

✨👉🏻 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2563 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์สถาบันฯ

📍ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างการศึกษา 63,000.- บาทค่าศึกษาดูงานต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ประมาณ 39,000 บาท

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce