วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10

📣 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10 โดยมีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 เดือน เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันพระปกเกล้า

✨👉🏻 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2563 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์สถาบันฯ

📍ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างการศึกษา 63,000.- บาทค่าศึกษาดูงานต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ประมาณ 39,000 บาท

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce