“วันแม่” ในทัศนคติของประชาชน

ผลสำรวจ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับวัน­แม่ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยา­ลัยหอการค้าไทย สำรวจระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2556

จำนวน 1,194 ตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วประเทศ แถลงเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องแถลงข่าวสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce