Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“วันแม่” ในทัศนคติของประชาชน

ผลสำรวจ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับวัน­แม่ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยา­ลัยหอการค้าไทย สำรวจระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2556

จำนวน 1,194 ตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วประเทศ แถลงเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องแถลงข่าวสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce