Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“วันแม่” ในทัศนคติของประชาชน

ผลสำรวจ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับวัน­แม่ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยา­ลัยหอการค้าไทย สำรวจระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2556

จำนวน 1,194 ตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วประเทศ แถลงเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องแถลงข่าวสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเเละผลักการจัดการสิ่งเเวดล้อมภูมิทัศน์เเละการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เเละสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) เข้าพบเเนะนำโครงการนวัตกรรมเเบบเปิดฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที …

Read More →

สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด Open Innovation

📣 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด ( Open Innovation …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!