Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“วันแม่” ในทัศนคติของประชาชน

ผลสำรวจ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับวัน­แม่ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยา­ลัยหอการค้าไทย สำรวจระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2556

จำนวน 1,194 ตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วประเทศ แถลงเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องแถลงข่าวสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ มอบข้าวกล่องจิตอาสา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอก …

Read More →

หอการค้าไทยฯ เชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)”

♦️♦️♦️ขอเรียนเชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)” 🏢🏡 ❇️ …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19” ในวันพุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce