ขอเชิญเที่ยวงาน “ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 30” ระหว่างวันที่ 1 – 11 ธันวาคม 2560

จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ขอเชิญเที่ยวงาน “ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 30” ระหว่างวันที่ 1 – 11 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง โทร. 054-226300

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce