Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญเที่ยวงาน “ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 30” ระหว่างวันที่ 1 – 11 ธันวาคม 2560

จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ขอเชิญเที่ยวงาน “ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 30” ระหว่างวันที่ 1 – 11 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง โทร. 054-226300

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce