หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่มีอายุระหว่าง 13 – 20 ปี เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงต่อต้านการทุจริต

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่มีอายุระหว่าง 13 – 20 ปี เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงต่อต้านการทุจริต ชิงเงินรางวัลกว่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม อุทยานหลวงราชพฤกษ์

สมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-121061

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce