รายงาน MSME Outlook ไตรมาสที่ 1/2566

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

📑📑รายงาน MSME Outlook ไตรมาสที่ 1/2566📊รายงานสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ของประเทศไทยในแต่ละไตรมาส และเผยแพร่ข้อมูลในแต่ละประเด็นสำคัญสู่สาธารณชน

ประเด็นที่น่าสนใจ

– สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ปี 2565 – 2566

– ภาพรวมเศรษฐกิจของ MSME ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และทั้งปี 2565

– ประมาณการเศรษฐกิจของ MSME ไทย ปี 2566 (รอบ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

– สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของ MSME ไตรมาสที่ 4 ปี 2565

– การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะธุรกิจของ MSME ปี 2565

– ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ MSME ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2566 – การจ้างงานของ MSME ในระบบประกันสังคม ไตรมาสที่ 1 ปี 2566

– ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไตรมาสที่ 4 ปี 2565

– ผลสำรวจความคิดเห็น MSME: สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวของธุรกิจ MSME

สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่https://bit.ly/411NaEQ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce