รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ฉบับที่ 2/2565 โดย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

💰 เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่

📈 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 : ขยายตัว

📈 ด้านอุปทาน : ขยายตัว ตามภาคบริการ

📈 ด้านอุปสงค์ : ขยายตัว ตามการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน

💵 เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม : อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น สถานการณ์ด้านแรงงานมีทิศทางที่ดีขึ้น

💰 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต)

🚐🚅✈️ ภาคบริการ : ขยายตัว 32.6%

🥦🥦🍅 ภาคเกษตรกรรม : หดตัว -58.6%

🏗🏭🏢 ภาคอุตสาหกรรม : หดตัว -0.03%

💰 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)

📊 การบริโภคภาคเอกชน : ขยายตัว 16.6%

💴 การใช้จ่ายภาครัฐ : ขยายตัว 9.9%

🏗 การลงทุนภาคเอกชน : ขยายตัว 6.3%

💰 เสถียรภาพเศรษฐกิจ💶 เงินเฟ้อ : สูงขึ้น 3.6%👨‍🦰 การจ้างงาน : ขยายตัว 1.2%👩‍💼 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 : ขยาย 1.0%

รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม 🚨https://drive.google.com/drive/folders/148whsxTRIebYmXw13cbc_-zoI-WsbX86?usp=sharing

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce