รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ฉบับที่ 2/2565 โดย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

💰 เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่

📈 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 : ขยายตัว

📈 ด้านอุปทาน : ขยายตัว ตามภาคบริการ

📈 ด้านอุปสงค์ : ขยายตัว ตามการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน

💵 เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม : อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น สถานการณ์ด้านแรงงานมีทิศทางที่ดีขึ้น

💰 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต)

🚐🚅✈️ ภาคบริการ : ขยายตัว 32.6%

🥦🥦🍅 ภาคเกษตรกรรม : หดตัว -58.6%

🏗🏭🏢 ภาคอุตสาหกรรม : หดตัว -0.03%

💰 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)

📊 การบริโภคภาคเอกชน : ขยายตัว 16.6%

💴 การใช้จ่ายภาครัฐ : ขยายตัว 9.9%

🏗 การลงทุนภาคเอกชน : ขยายตัว 6.3%

💰 เสถียรภาพเศรษฐกิจ💶 เงินเฟ้อ : สูงขึ้น 3.6%👨‍🦰 การจ้างงาน : ขยายตัว 1.2%👩‍💼 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 : ขยาย 1.0%

รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม 🚨https://drive.google.com/drive/folders/148whsxTRIebYmXw13cbc_-zoI-WsbX86?usp=sharing

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce