รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2565

📍📍สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2565

💹 เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม 2565 ขยายตัว
💹 ด้านอุปทาน..ขยายตัว ตามภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม
💹 ด้านอุปสงค์..ขยายตัว ตามการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน

♦️♦️ เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม .. อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น สถานการณ์ด้านแรงงานมีทิศทางที่ดีขึ้น

📩 รายงานภาวะเศรษฐกิจฉบับเต็มคลิ๊ก https://drive.google.com/drive/folders/1TYJNISTshJSM06vw8b5logsV8GHimPHW?usp=sharing

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce