รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2565

📍📍สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2565

💹 เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม 2565 ขยายตัว
💹 ด้านอุปทาน..ขยายตัว ตามภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม
💹 ด้านอุปสงค์..ขยายตัว ตามการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน

♦️♦️ เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม .. อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น สถานการณ์ด้านแรงงานมีทิศทางที่ดีขึ้น

📩 รายงานภาวะเศรษฐกิจฉบับเต็มคลิ๊ก https://drive.google.com/drive/folders/1TYJNISTshJSM06vw8b5logsV8GHimPHW?usp=sharing

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce