รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2565

📍📍สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2565

💹 เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม 2565 ขยายตัว
💹 ด้านอุปทาน..ขยายตัว ตามภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม
💹 ด้านอุปสงค์..ขยายตัว ตามการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน

♦️♦️ เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม .. อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น สถานการณ์ด้านแรงงานมีทิศทางที่ดีขึ้น

📩 รายงานภาวะเศรษฐกิจฉบับเต็มคลิ๊ก https://drive.google.com/drive/folders/1TYJNISTshJSM06vw8b5logsV8GHimPHW?usp=sharing

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce