นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ “ตลาดประชารัฐ” ทางสถานีโทรทัศน์สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ผ่านรายการ “มองเมืองเหนือ”

วันนี้ (13/11/2560) นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ “ตลาดประชารัฐ” ทางสถานีโทรทัศน์สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ผ่านรายการ “มองเมืองเหนือ” โดย นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นตัวแทนร่วมรายการกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

เพื่อเชิญชวนเกษตรกร กลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มสตรี OTOP SME พ่อค้าแม่ค้า ที่ไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้ามาลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce